استان تهران

محصولدسته بندی محصولاتکارفرماموضوعاستانمحل اجراتاریخ قرارداد
چرخ دستیتجهیزات فرودگاهیشهر فرودگاهی امام خمینی(ره)1500 دستگاه چرخ دستی حمل بارمسافرتهرانشهر فرودگاهی امام خمینی(ره)1396-1401
PBB تجهیزات فرودگاهیشهر فرودگاهی امام خمینی(ره)راهبری تعمیر و نگهداری pbb ترمینال سلامتهرانشهر فرودگاهی امام خمینی(ره)1400
VDGSتجهیزات فرودگاهیشرکت مادر تخصصی فرودگاه های کشورقرارداد 14 دستگاه سیستم تهویه هوای هواپیما VDGSتهرانفرودگاه مهرآباد 1395-1400
PCAتجهیزات فرودگاهیشرکت فرودگاههای کشورقرارداد 12 دستگاه سیستم تهویه هوای هواپیما PCAتهرانفرودگاه مهرآباد 1395-1400
VDGSتجهیزات فرودگاهیفرودگاه بین المللی امام خمینیتعمیرات و نگهداری سیستم برق 400 هرتز و VDGSتهرانفرودگاه بین المللی امام خمینی1399
کراس بلتسورتینگ و انتقالشرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایرانخرید و نصب تجهیزات سیستم مکانیزه تفکیک بسته های پستیتهرانشرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران1399
PBB و BHSتجهیزات فرودگاهی فرودگاه بین المللی امام خمینینگهداری و تعمیر پل های تلسکوپی ترمینال 1سلام و سیستم توزیع انتقال بار مسافرتهرانفرودگاه بین المللی امام خمینی1399
BHS و BHSتجهیزات فرودگاهیشهر فرودگاهی امام خمینی(ره)راهبری تعمیر و نگهداری pbb و bhs ترمینال سلامتهرانشهر فرودگاهی امام خمینی(ره)1398
BHSتجهیزات فرودگاهیشرکت ملی ساختماننصب و راه اندازی سیستم انتقال هوشمند بار BHSتهرانشهر فرودگاهی امام خمینی(ره)1396
BHSتجهیزات فرودگاهیفرودگاه بین المللی امام خمینیطراحی ،ساخت ، سیستم انتقال هوشمند بار BHSتهرانترمینال سلام شهر فرودگاهی امام خمینی(ره)1396
BHSتجهیزات فرودگاهیشهر فرودگاهی امام خمینی(ره)ساخت تسمه نقاله جهت ترمینال حجاجتهرانترمینال سلام شهر فرودگاهی امام خمینی(ره)1396
PBBتجهیزات فرودگاهیشهر فرودگاهی امام خمینی(ره)سرویس و نگهداری pbb فرودگاه امامتهرانشهر فرودگاهی امام خمینی(ره)1396
PBBتجهیزات فرودگاهیفرودگاهی بین المللی امام خمینی(ره)طراحی ، ساخت 7 دستگاه پل تلسکوپی اتصال به هواپیما PBBتهرانترمینال سلام شهر فرودگاهی امام خمینی(ره)1396
چرخ دستیتجهیزات فرودگاهیشهر فرودگاهی امام خمینی(ره)1000 دستگاه چرخ دستی حمل بارمسافرتهرانشهر فرودگاهی امام خمینی(ره)1396
BHSتجهیزات فرودگاهیاداره کل فرودگاه بین الملی مهرآباد110متر تسمه نقاله پالتیتهراناداره کل فرودگاه بین الملی مهرآباد1394-1395
BHSتجهیزات فرودگاهیفرودگاه بین المللی امام خمینیراهبری ونعمیر ونگهداری سیستم انتقال بار مسافر bhs فرودگاه بین المللی امام خمینیتهرانفرودگاه بین المللی امام خمینی1395
چرخ دستیتجهیزات فرودگاهیشرکت مادر تخصصی فرودگاه های کشور1200 دستگاه چرخ دستی حمل بارمسافرتهرانفرودگاهای کشور1395
BHSتجهیزات فرودگاهیشرکت فرودگاه های کشورطراحی ،ساخت 50 دستگاه تسمه نقاله فرودگاهي با قابليت توزين ديجيتاليتهرانایران1395
PBBتجهیزات فرودگاهیشرکت مادر تخصصی فرودگاه های کشورخرید ونصب وراه اندازی،راهبری ونگهداری 12 دستگاه پل اتصال به هواپیما ( جت وی)تهرانفرودگاه بین المللی مهرآباد1395
BHSتجهیزات فرودگاهیشهر فرودگاهی امام خمینی(ره)راه اندازی مد SAC واحدBHS فرودگاه امام خمینی (ره)تهرانشهر فرودگاهی امام خمینی(ره)1395
BHSتجهیزات فرودگاهیاداره کل فرودگاه بین الملی مهرآباد3 دستگاه تسمه نقاله پالتی مسطحتهرانترمینال یک فرودگاه بین الملی مهرآباد1394
PBBتجهیزات فرودگاهیشرکت مادر تخصصی فرودگاه های کشورخرید ونصب وراه اندازی،راهبری ونگهداری 12 دستگاه پل اتصال به هواپیما ( جت وی)تهرانفرودگاه بین المللی مهرآباد،1395
BHSتجهیزات فرودگاهیفرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)31 دستگاه تسمه نقاله های خطی زاویه دارتهرانفرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)1394
BHSتجهیزات فرودگاهیاداره کل فرودگاه بین المللی مهرآباددو خطه نمودن باردهی x-ray های ترمینال 4تهراناداره کل فرودگاه بین الملی مهرآباد1394
BHSتجهیزات فرودگاهیشرکت فرودگاههای کشورطراحی،ساخت و راه اندازی یک دستگاه تسمه نقاله شیبدار 60 متری و 4 دستگاه تسمه نقاله نواری به طول 20 مترتهرانترمینال حجاج فرودگاه مهرآباد1394
چرخ دستیتجهیزات فرودگاهیشرکت مادر تخصصی فرودگاههای کشورخرید 1200 دستگاه چرخ دستی فرودگاهیتهرانشرکت مادر تخصصی فرودگاههای کشور1394
PBBتجهیزات فرودگاهیفرودگاه بین المللی مهرآباداورهال جت وی شماره 2تهرانفرودگاه بین المللی مهرآباد1394
BHSتجهیزات فرودگاهیشرکت نیلگون صنعتیک دستگاه هنگر کانوایر سالن رنگ شرکت نیلگون صنعتتهرانسایت شرکت نیلگون صنعت1393
PBBتجهیزات فرودگاهیشرکت فرودگاههای کشورسرویس،راهبری ونگهداری دو دستگاه پل اتصال به هواپیما فرودگاه بین المللی مهرآبادتهرانفرودگاه بین المللی مهرآباد1393
BHSتجهیزات فرودگاهیاداره کل فرودگاه بین المللی مهرآباداتوماسیون بارهای خروجی ترمینال 1 فرودگاه مهرآبادباساخت 4 دستگاه تسمه نقاله خطی به طول 30متر ویک دستگاه تسمه نقاله BC با زاویه 90 درجهتهرانفرودگاه مهرآباد1393
BHSتجهیزات فرودگاهیفرودگاه بين المللي امام خميني (ره )طراحی،ساخت
و راه اندازی70 متر تسمه نقاله خطی سالن گمرک بهمراه هوشمند سازی باردهی به صورت PILOTبرای یک مسیر
تهرانفرودگاه بين المللي امام خميني (ره )1392
BHSتجهیزات فرودگاهیصباباتریطراحی،ساخت وراه اندازی12دستگاه تسمه نقاله اسلت مقاوم در برابر اسیدتهرانفرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)1392
BHSتجهیزات فرودگاهیفرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)طراحی ،ساخت واجرای 28 متر تسمه نقاله هوشمند فرودگاهيتهرانشهرستان تهران1390
PBBتجهیزات فرودگاهیشرکت فرودگاههای کشورطراحی ،ساخت و اجرای یک دستگاه پل هوایی عابر پیادهتهرانترمینال 2 فرودگاه بین المللی مهرآباد1386
BHSتجهیزات فرودگاهیفرودگاه بین المللی امام خمینیراهبری وتعمیر ونگهداری سیستم انتقال بار مساقر bhs فرودگاه بین المللی امام خمینیتهرانفرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)1385
PBBتجهیزات فرودگاهیفرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)تعمیر و نگهداری پل های متحرک سوار شدن به هواپیماPBBتهرانفرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)1385 الی1388
BHSتجهیزات فرودگاهیشرکت فرودگاههای کشورطراحی ،ساخت و راه اندازی دو دستگاه تسمه نقاله هوشمندتهرانترمینال 4 فرودگاه مهرآباد1382
خطوط تولیدخطوط تولیدشرکت تحقیق ، طراحی و تولید موتور ایران خودروطراحی ،ساخت و راه اندازی تجهیزات monitoring ,repairوتکمیل کانوایرمونتاژ موتور به منظور تولید ازمایشی موتور jp4تهرانایران خودرو تهران1382
خطوط تولیدخطوط تولیدشرکت تحقیق ، طراحی و تولید موتور ایران خودروبهینه سازی سیستم های مکانیکی و الکتریکی و کنترل کانوایر های زمینی خطوط انتقالتهرانسالن شماره 21382
سازهسازه فلزیشرکت فرودگاههای کشورطراحی،ساخت و اجرای چادر بادی ترمینالتهرانترمینال حجاج فرودگاه مهرآباد1382
خطوط تولیدخطوط تولیدشرکت تحقیق ، طراحی و تولید موتور ایران خودروسرویس اولیه و انجام وایرینگ وراه اندازی تا مرحله تست سرد مجموعه ماشین های operation no 40&30تهرانسالن شماره 2 موتور سازی1381
خطوط تولیدخطوط تولیدشرکت ایران خودروطراحی ،ساخت و راه اندازی یک خط کامل کانوایر مونتاژموتور با پالت نگهدارنده جهت مونتاژ موتور پژو 405تهرانایران خودرو -تهران1380
BHSتجهیزات فرودگاهیشرکت فرودگاههای کشورسرویس و نگهداری تسمه نقاله و ترازوهاتهرانفرودگاه بین المللی مهرآباد1379الی1388
BHSتجهیزات فرودگاهیشرکت فرودگاههای کشورطراحی،ساخت و راه اندازی تسمه نقاله ها ترازو ها21تهرانفرودگاه مهرآباد1379
BHSتجهیزات فرودگاهیشرکت فرودگاههای کشوربهینه سازی تسمه نقاله های زمینی و هواییتهرانترمینال 2 فرودگاه بین المللی مهرآباد1379
BHSتجهیزات فرودگاهیاداره کل فرودگاههای استان تهراندی مونتاژ-جابجایی و مونتاژ تسمه نقاله دیسکیتهرانفرودگاه بین المللی مهرآباد1379
BHSتجهیزات فرودگاهیشرکت فرودگاههای کشورطراحی ،ساخت و راه اندازی تسمه نقاله دیسکیتهرانترمینال یک فرودگاه بین المللی مهرآباد1378
BHSتجهیزات فرودگاهیاداره کل فرودگاههای استان تهرانطراحی،ساخت و راه اندازی تسمه نقاله های خطی و هوایی ودیسکیتهرانترمینال یک فرودگاه بین المللی مهرآباد1378
BHSتجهیزات فرودگاهیشرکت فرودگاههای کشورتهیه و تحویل لوازمات تسمه نقالهتهرانترمینال 3و4 فرودگاه مهرآباد1378
PBBتجهیزات فرودگاهیشرکت گسترش خدمات ایرانطراحی،ساخت و راه اندازی یک دستگاه پل هوایی عابر پیاده مجهز به سیستم راهروی روندهتهرانترمینال 3 و 5 فرودگاه مهرآباد1387
تجهیزات فرودگاهیفرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)تعمیر،نگهداری و راه اندازی سیستم اطفاءحریق آبیتهرانفرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)1386الی 1389
BHSتجهیزات فرودگاهیشرکت فرودگاههای کشورطراحی ،ساخت و راه اندازی دو دستگاه تسمه نقاله هوشمندتهرانترمینال 4 فرودگاه مهرآباد1382
سازه فلزیسازه فلزیشرکت فرودگاههای کشورطراحی،ساخت و اجرای سازه فلزی space frameتهرانترمینال 2 فرودگاه بین المللی مهرآباد
سازه فلزیسازه فلزیشرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشورطراحی ،ساخت وتحویل دو دستگاه جک تخلیه سیارتهرانتهران1380
BHSتجهیزات فرودگاهیاداره کل راه آهن تهرانطراحی،ساخت و راه اندازی سه دستگاه رامپتهرانایستگاه تهران1376
PBBتجهیزات فرودگاهیشهر خدمات فرودگاهی شاهدطراحی،ساخت و راه اندازی سه دستگاه تونل اتصال به هواپیما PBBتهرانفرودگاه بین المللی مهرآباد1376
سازه فلزیخطوط تولیدشهر ایران خودروطراحی،ساخت و راه اندازی یک خط کامل کانوایر مونتاژگیربکس پیکان 1600 به طول 50 مترتهرانمعاونت قوای محرکه ایران خودرو1374
چرخ دستیتجهیزات فرودگاهیسازمان هواپیمایی کشوریتهیه ،ساخت و تحویل تعداد 500 عدد چرخ دستی باربریتهرانفرودگاه بین المللی مهرآباد1373

عکس پروژه ها