استان خوزستان

baalco project ahvaz
محصولدسته بندیمحل اجرااستانموضوعکارفرماتاریخ قرارداد
BHSتجهیزات فرودگاهیفرودگاه ماهشهرخوزستانطراحی ،ساخت وراه اندازی یک دستگاه تسمه نقاله شیبدار 60 متریشرکت فرودگاههای کشور1388
ماشین آلاتتجهیزات فرودگاهیفرودگاه ماهشهرخوزستانطراحی،ساخت وتحویل یک دستگاه پله کان کششی فرودگاهیشرکت خدمات صنایع پتروشیمی1380
تجهیزات فرودگاهیفرودگاه اهوازخوزستانطراحی و ساخت شیبراهه فردگاه اهوازفرودگاه اهواز1399

استان خوزستان