استان خوزستان

        
11380فرودگاه ماهشهرخوزستانطراحی،سلخت وتحویل یک دستگاه پله کان کششی فرودگاهیشرکت خدمات صنایع پتروشیمیتجهیزات فرودگاهیماشین آلات
21388فرودگاه ماهشهرخوزستانطراحی ،ساخت وراه اندازی یک دستگاه تسمه نقاله شیبدار 60 متریشرکت فرودگاههای کشورتجهیزات فرودگاهیBHS

استان خوزستان