استان فارس

محصولدسته بندیکارفرمااستانمحل اجراموضوعتاریخ قرارداد
BHSتجهیزات فرودگاهیشرکت فرودگاه های کشورفارسفرودگاه جهرمخرید ،نصب و راه اندازی 500 متر تسمه نقاله1395
BHSتجهیزات فرودگاهیشرکت فرودگاه های کشورفارسفرودگاه لامردخرید ،نصب و راه اندازی 500 متر تسمه نقاله1395
BHSتجهیزات فرودگاهیفرودگاه بین المللی شهید دستغیب شیرازفارسفرودگاه بین المللی شهید دستغیب شیرازتسمه نقاله های خطی زاویه دار1394
BHSتجهیزات فرودگاهیاداره کل فرودگاه شهید دستغیب شیرازفارسفرودگاه بین المللی شهید دستغیب شیراز4دستگاه تسمه نقاله خطی به همراه اورهال تسمه های موجود1393
BHSتجهیزات فرودگاهیاداره کل فرودگاه شهید دستغیب شیرازفارسفرودگاه شهید دستغیب شیرازیک دستگاه تسمه نقاله شیبدار تیپ Oبه متراژ 47 متر1393
سازهسازه فلزیشرکت آرمانفارسشهرستان شیرازطراحی،ساخت و نصب اسکلت فلزی1393
BHSسیستم انتقال و سورتینگشرکت استیل البرزفارسشهرستان شیرازطراحی،ساخت وراه اندازی هنگر کانوایر شستشو سینک و اتوماسیون تونل شستشو و حرارت1393
-خطوط تولیدشرکت گلسار فارسفارسشیرازنصب و راه اندازی یک دستگاه کوره شاتل1386
-خطوط تولیدشرکت پشم شیشه ایرانفارسشیرازطراحی ،ساخت و راه اندازی سیستم هیدرولیک کششی زنجیر تونل حرارتی1382
-خطوط تولیدشرکت پشم شیشه ایرانفارسشیرازکلیه عملیات بازکردن،سرویس،آماده سازی محل ،نصب و راه اندازی سرد و مشارکت در راه اندازی گرم تجهیزات مکانیکی پروژه خط تولید پشم شیشه1381
صندلیتجهیزات فرودگاهیاداره کل فرودگاههای استان فارسفارسسالنهای ترمینال شیرازطراحی ،ساخت وتحویل 50ست چهارتایی صندلی فایبر گلاس1375
چرخ دستیتجهیزات فرودگاهیاداره کل فرودگاههای استان فارسفارسفرودگاه شیرازطراحی ،ساخت وتحویل 60 عدد چرخ دستی1375
BHSتجهیزات فرودگاهیسازمان هواپیمایی کشوریفارسترمینال ورودی حجاج فرودگاه شیرازطراحی ،ساخت و راه اندازی 32 متر تسمه نقاله نواری1369

عکس پروژه ها