استان لرستان

پروژه صنایع بال لرستان
محصولدسته بندیموضوعمحل اجرااستانکارفرماتاریخ قرارداد
BHSتجهیزات فرودگاهیطراحی،ساخت وراه اندازی 2دستگاه ترازوی نواری فرودگاهی و 6 متر تسمه نقاله خطیشهرستان خرم آبادلرستانفرودگاه خرم آباد1392

استان لرستان