استان هرمزگان

71374فرودگاه بین المللی قشمهرمزگانطراحی،ساخت و راه اندازی دو دستگاه تسمه نقاله نواری 30 متریشرکت منطقه آزاد قشمتجهیزات فرودگاهیBHS
81374فرودگاه بین المللی کیشهرمزگانطراحی،ساخت وتحویل 200 دستگاه چرخ دستی با روکش آبکرومموسسه توسعه وسیاحتی کیشتجهیزات فرودگاهیچرخ دستی
331384منطقه آزاد کیشهرمزگانطراحی،ساخت و تحویل 400 عدد پایه چراغ آبکاری شده 11 متریشرکت عمران و خدمات کیشسازه فلزیسازه
721394فرودگاه قشمهرمزگانساخت ،نصب وراه اندازی تسمه نقاله پالتیفرودگاه بین المللی قشمتجهیزات فرودگاهیBHS
771395-1400بندرعباسهرمزگان -قرارداد 12 دستگاه سیستم تهویه هوای هواپیما PCAشرکت مادر تخصصی فرودگاههای کشورتجهیزات فرودگاهیPCA
781395-1400، بندرعباس-هرمزگان -قرارداد 14 دستگاه سیستم تهویه هوای هواپیما VDGSشرکت مادر تخصصی فرودگاههای کشورتجهیزات فرودگاهیVDGS
931399فرودگاه بندر عباسهرمزگانتعمیر و نگهداری پل های تلسکوپی بندر عباسفرودگاه بندرعباستجهیزات فرودگاهیPBB

استان هرمزگان