استان کرمان

محصولدسته بندیمحل اجرااستانموضوعکارفرماتاریخ قرارداد
BHSتجهیزات فرودگاهیفرودگاه سیرجانکرمانطراحی ،ساخت و راه اندازی یک عدد تسمه نقاله دیسکی 60 متریشرکت مهندسی صنعتی گل گهر1374
BHSتجهیزات فرودگاهیفرودگاه رفسنجانکرمانطراحی ،ساخت و راه اندازی یک دستگاه تسمه تقاله دیسکیاداره کل فرودگاههای استان کرمان1373
BHSتجهیزات فرودگاهیفرودگاه کرمانکرمانخرید، نصب و راه اندازی 500 متر تسمه نقالهشرکت فرودگاه های کشور1395

استان کرمان