استان گیلان

محصولدسته بندیمحل اجرااستانموضوعکارفرماتاریخ قرارداد
BHSتجهیزات فرودگاهیشهرستان رشتگیلانطراحی،ساخت وراه اندازی6دستگاه تسمه نقاله فرودگاهی(خطی- شیبدار-پالتی)شرکت فرودگاههای کشور1392
BHSتجهیزات فرودگاهیشهرستان رشتگیلانطراحی،ساخت و راه اندازی 8 دستگاه ترازوی نواری فرودگاهیشرکت فرودگاههای کشور1391