تسمه نقاله های منحنی

 

این دسته نقاله ها جهت انتقال بارمسافر در مسیر های منحنی شکل طراحی شده است. این محصول در

 

 زوایای 90،45 و180 درجه، تولید میگردد. از مهمترین مــزایای استفاده از ایـن دسـتگاه می توان بـه

 

 کاهش زمان ایستایی بار و خسارت بار در تقاطع ها اشاره نمود.

pdf محصول :