فصل اظهارنامه مالیاتی ، ماهی پرکارتر از همیشه برای بخش مالی

اشتراک گذاری این مطلب

اشتراگ گذاری در facebook
اشتراگ گذاری در linkedin
اشتراگ گذاری در email
اشتراگ گذاری در whatsapp
اشتراگ گذاری در telegram

ارائه اطلاعات مالی هرشرکت در یک سال مالی خلاصه می‌شود ، در تاریخ 31 تیرماه هرسال تمام فعالیت‌های مالی یک مجموعه اعم از سود و زیان، فروش، هزینه ها و… باید با توجه به اطلاعاتی که در اختیار واحد مالی قرار می‌گیرد تمامی حساب‌ها جمع شده و به اداره مالیات اظهار شود.

 جناب آقای سخنگو مدیر مالی صنایع بال تشکر و خسته نباشید ویژه‌ای از تمامی کادر مالی که امسال با توجه به فرصت کمتری که به نسبت هرسال در اختیار داشتند توانستند با قدرت از پس ارائه اظهار نامه برآیند، داشت.

وی تشکر ویژه‌ای داشت از قسمت قانونی آقای ده بزرگی، تمام بچه‌های زنجیره تامین، آقای بازغی که بسیار در این یک‌ماه همراه گروه مالی بودند ، جناب آقای مهندس شریف مدیر اجرایی مجموعه که در طول سال بسیار هوای بخش مالی را دارند، خانم امیری همکاران مقصود اندیشه مخصوصا جناب آقای امین قربانی که با همکاری‌های ایشان یک‌ ماه پرکار اظهار نامه مالیاتی هم به پایان رسید.

مقالات بیشتر...