استان خوزستان

        
21388فرودگاه ماهشهرخوزستانطراحی ،ساخت وراه اندازی یک دستگاه تسمه نقاله شیبدار 60 متریشرکت فرودگاههای کشورAirport equipmentBHS
11380فرودگاه ماهشهرخوزستانطراحی،سلخت وتحویل یک دستگاه پله کان کششی فرودگاهیشرکت خدمات صنایع پتروشیمیAirport equipmentماشین آلات

استان خوزستان