استان هرمزگان

71374فرودگاه بین المللی قشمهرمزگانطراحی،ساخت و راه اندازی دو دستگاه تسمه نقاله نواری 30 متریشرکت منطقه آزاد قشمAirport equipmentBHS
931399فرودگاه بندر عباسهرمزگانتعمیر و نگهداری پل های تلسکوپی بندر عباسفرودگاه بندرعباسAirport equipmentPBB
771395-1400بندرعباسهرمزگان -قرارداد 12 دستگاه سیستم تهویه هوای هواپیما PCAشرکت مادر تخصصی فرودگاههای کشورAirport equipmentPCA
781395-1400، بندرعباس-هرمزگان -قرارداد 14 دستگاه سیستم تهویه هوای هواپیما VDGSشرکت مادر تخصصی فرودگاههای کشورAirport equipmentVDGS
721394فرودگاه قشمهرمزگانساخت ،نصب وراه اندازی تسمه نقاله پالتیفرودگاه بین المللی قشمAirport equipmentBHS
331384منطقه آزاد کیشهرمزگانطراحی،ساخت و تحویل 400 عدد پایه چراغ آبکاری شده 11 متریشرکت عمران و خدمات کیشmetal Structureسازه
81374فرودگاه بین المللی کیشهرمزگانطراحی،ساخت وتحویل 200 دستگاه چرخ دستی با روکش آبکرومموسسه توسعه وسیاحتی کیشAirport equipmentTrolley

استان هرمزگان