Kerman province

        
61374فرودگاه سیرجانکرمانطراحی ،ساخت و راه اندازی یک عدد تسمه نقاله دیسکی 60 متریشرکت مهندسی صنعتی گل گهرAirport equipmentBHS
51373فرودگاه رفسنجانکرمانطراحی ،ساخت و راه اندازی یک دستگاه تسمه تقاله دیسکیاداره کل فرودگاههای استان کرمانAirport equipmentBHS

Kerman province