فصل اظهارنامه مالیاتی ، ماهی پرکارتر از همیشه برای بخش مالی

اشتراک گذاری این مطلب

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp
Share on telegram

ارائه اطلاعات مالی هرشرکت در یک سال مالی خلاصه می‌شود ، در تاریخ 31 تیرماه هرسال تمام فعالیت‌های مالی یک مجموعه اعم از سود و زیان، فروش، هزینه ها و… باید با توجه به اطلاعاتی که در اختیار واحد مالی قرار می‌گیرد تمامی حساب‌ها جمع شده و به اداره مالیات اظهار شود.

 جناب آقای سخنگو مدیر مالی صنایع بال تشکر و خسته نباشید ویژه‌ای از تمامی کادر مالی که امسال با توجه به فرصت کمتری که به نسبت هرسال در اختیار داشتند توانستند با قدرت از پس ارائه اظهار نامه برآیند، داشت.

وی تشکر ویژه‌ای داشت از قسمت قانونی آقای ده بزرگی، تمام بچه‌های زنجیره تامین، آقای بازغی که بسیار در این یک‌ماه همراه گروه مالی بودند ، جناب آقای مهندس شریف مدیر اجرایی مجموعه که در طول سال بسیار هوای بخش مالی را دارند، خانم امیری همکاران مقصود اندیشه مخصوصا جناب آقای امین قربانی که با همکاری‌های ایشان یک‌ ماه پرکار اظهار نامه مالیاتی هم به پایان رسید.

مقالات بیشتر...

news

Leading industries in protecting employees' rights

شرکت صنایع بال برای حمایت هرچه بیشتر پرسنل خود بیمه نامه‌ مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان بازرگانی-خدماتی-صنعتی و تجاری را با شرکت بیمه سامان