بایگانی: نمونه کار ها

طراحی، ساخت و راه اندازی پل انتقال مسافری ترمینال2 فرودگاه بین المللی مهرآباد 1386-1387

طراحی، ساخت و راه اندازی پل انتقال مسافری…

تجهیز کامل فرودگاه شامل تسمه نقاله، کانتر،…

تهیه، نصب و راه اندازی سیستم تهویه مطبوع  PCA، مبدل برق  400هرتز و GPU هواپیما

تهیه، نصب و راه اندازی سیستم تهویه مطبوع…

بازسازی و ساخت پل اتصال به هواپیما فرودگاه بین المللی ارومیه 1397

بازسازی و ساخت پل اتصال به هواپیما فرودگاه…

سرویس، تعمیر و نگهداری و جمع آوری چرخ دستی فرودگاه امام خمینی(ره)1396-1397

سرویس، تعمیر و نگهداری و جمع آوری چرخ دستی…

طراحی و ساخت بلندترین تسمه نقاله پالتی ایران در فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره)1396

طراحی و ساخت بلندترین تسمه نقاله پالتی ایر…

طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی 7 دستگاه پل اتصال به هواپیما ترمینال سلام فرودگاه بین المللی امام خمینی 1396

طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی 7 دستگاه پل…

طراحی وساخت و نصب وراه اندازی BHS ترمینال سلام فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)1396

طراحی وساخت و نصب وراه اندازی BHS ترمینال…

طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی پل های تلسکوپی فرودگاه بین المللی مهراباد و فرودگاه بندرعباس1396-1397

طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی پل های تلسکو…