اتصال دهنده

اتصال دهنده

اتصال دهنده مدل دستگاه
اصطکاکی سیستم محرکه
30m/min سرعت جابه جایی بار
100 kg/m² حداکثر ظرفیت بار مجاز
≤45 db آلایندگی صوتی دستگاه
°C25-60 دمای سرویس دهی دستگاه
ST37 خمکاری و برشکاری شده بصورت یکپارچه جنس بدنه
S.S 316 و st37 با رنگ الکترواستاتیک یا گالوانیزه جنس پوشش
SKF-INA-NSK نوع یاتاقان