سیستم توزین

جهت اندازه گیری بار مسافر در گیت های ورودی استفاده می شود که از ویژگی ای منحصر به فرد محصول تولیده شده در صنایع بال بدنه مقاوم و پایه های مستحکم و دقت کافی جهت مشخص نمودن بار مسافر، نیاز به قدرت کم، مقرون به صرفه بودن هزینه های ساخت، نگهداری و تعمیر سهل و راحت و اختصاصی سازی متناسب با فضای مشتری می باشد.


ویژگی های سیستم توزین تولید شده در صنایع بال

– ارتفاع مناسب بارگیر
– پوشش دوتیکه جهت دسترسی آسان به اجزا در زمان تعمیر
– طراحی منحصر به فرد پوشش دستگاه عاری از هر گونه لبه تیز و یا پی