نقاله خطی(BF)

جهت حمل بار در مسیر مستقیم بدون دخالت نیروی انسانی و با امنیت بالا قابل استفاده است که طول و عرض و ارتفاع و نوع پوشش و سرعت دستگاه با توجه به نیاز سفارش دهنده قابل طراحی و تولید است.