استان آذربایجان شرقی

tabriz airport baalco
محصولدسته بندیموضوع محل اجرااستانکارفرماتاریخ قرارداد
BHSتجهیزات فرودگاهیخرید، نصب و راه اندازی 500 متر تسمه نقالهفرودگاه تبریزاذربایحان شرکت فرودگاه های کشور1395
BHSتجهیزات فرودگاهیخرید نصب و راه اندازی تسمه نقاله، باسکول و کانترفرودگاه تبریزاذربایجان شرقیشرکت فرودگاه های کشور- اداره کل فرودگاه های استان اذربایجان شرقی1396