استان آذربایجان غربی

پروژه پل ارومیه صنایع بال
محصولدسته بندی محصولاتکارفرماموضوعاستانمحل اجراتاریخ قرارداد
PBBتجهیزات فرودگاهیشرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایراننصب و راه اندازی تونل اتصال به هواپیما فیکس بریج به سالن ترمینال فرودگاه بین المللآذربایجان غربیفرودگاه ارومیه1397

استان آذربایجان غربی