استان خوزستان

        
21388فرودگاه ماهشهرخوزستانطراحی ،ساخت وراه اندازی یک دستگاه تسمه نقاله شیبدار 60 متریشرکت فرودگاههای کشورتجهیزات فرودگاهیBHS
11380فرودگاه ماهشهرخوزستانطراحی،سلخت وتحویل یک دستگاه پله کان کششی فرودگاهیشرکت خدمات صنایع پتروشیمیتجهیزات فرودگاهیماشین آلات

استان خوزستان