استان فارس

11369ترمینال ورودی حجاج فرودگاه شیرازفارسطراحی ،ساخت و راه اندازی 32 متر تسمه نقاله نواریسازمان هواپیمایی کشوریتجهیزات فرودگاهیBHS
661394فرودگاه بین المللی شهید دستغیب شیرازفارستسمه نقاله های خطی زاویه دارفرودگاه بین المللی شهید دستغیب شیرازتجهیزات فرودگاهیBHS
601393فرودگاه بین المللی شهید دستغیب شیرازفارس4دستگاه تسمه نقاله خطی به همراه اورهال تسمه های موجوداداره کل فرودگاه شهید دستغیب شیرازتجهیزات فرودگاهیBHS
611393فرودگاه شهید دستغیب شیرازفارسیک دستگاه تسمه نقاله شیبدار تیپ Oبه متراژ 47 متراداره کل فرودگاه شهید دستغیب شیرازتجهیزات فرودگاهیBHS
551393شهرستان شیرازفارسطراحی،ساخت و نصب اسکلت فلزیشرکت آرمانسازه فلزیسازه
541393شهرستان شیرازفارسطراحی،ساخت وراه اندازی هنگر کانوایر شستشو سینک و اتوماسیون تونل شستشو و حرارتشرکت استیل البرزسیستم انتقال و سورتینگBHS
381386شیرازفارسنصب و راه اندازی یک دستگاه کوره شاتلشرکت گلسار فارسخطوط تولید-
321382شیرازفارسطراحی ،ساخت و راه اندازی سیستم هیدرولیک کششی زنجیر تونل حرارتیشرکت پشم شیشه ایرانخطوط تولید-
261381شیرازفارسکلیه عملیات بازکردن،سرویس،آماده سازی محل ،نصب و راه اندازی سرد و مشارکت در راه اندازی گرم تجهیزات مکانیکی پروژه خط تولید پشم شیشهشرکت پشم شیشه ایرانخطوط تولید-
101375سالنهای ترمینال شیرازفارسطراحی ،ساخت وتحویل 50ست چهارتایی صندلی فایبر گلاساداره کل فرودگاههای استان فارستجهیزات فرودگاهیصندلی
111375فرودگاه شیرازفارسطراحی ،ساخت وتحویل 60 عدد چرخ دستیاداره کل فرودگاههای استان فارستجهیزات فرودگاهیچرخ دستی

عکس پروژه ها