استان لرستان

11392شهرستان خرم آبادلرستانطراحی،ساختوراه اندازی2 دستگاه ترازوی نواری فرودگاهی و 6 متر تسمه نقاله خطیفرودگاه خرم آبادتجهیزات فرودگاهیBHS

استان لرستان