استان کهکیلویه بویراحمد

11393شهرستان گچسارانکهگیلویه و بویراحمدطراحی،ساختوراه اندازی20 متر تسمه پالتی گردان بهمراه دو دستگاه تسمه نقاله خطی به طول 6 مترشرکت پتروشیمی گچسارانسیستم انتقال و سورتینگBHS

استان کهکیلویه بویراحمد