استان یزد

yazd airport
محصولدسته بندیموضوعمحل اجرااستانتاریخ قرارداد
BHSتجهیزات فرودگاهیخرید، نصب و راه اندازی 500 متر تسمه نقالهفرودگاه یزدیزد1395