بازدید وزیر راه و شهرسازی از گالری ترمینال سلام

دکتر آخوندی: تلاش کرده ایم سیستم های جت وی و پل هوایی ترمینال سلام تا جای ممکن با تجهیزات ایرانی و بومی ساخته شود.

بازدید وزیر راه و شهرسازی از ترمینال گالری سلام؛
به گزارش پایگاه خبری شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) (IKACNews)؛ دکتر عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی به همراه جمعی از معاونان این وزارت خانه، مقیمی استاندار تهران و مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت شهر فرودگاهی ظهر امروز 22 شهریورماه از بخش های مختلف ترمینال گالری سلام واقع در فرودگاه بین المللی امام (ره) بازدید کردند.
وزیر راه و شهرسازی عنوان کرد: تلاش کرده ایم سیستم های جت وی و پل هوایی ترمینال سلام تا جای ممکن با تجهیزات ایرانی و بومی ساخته شود و می توانیم ادعا کنیم که یک تیم طراحی، ساخت و اجرای فرودگاه را در ایران تربیت کردیم.
دکتر آخوندی یادآور شد: هواپیماهای غول پیکر می توانند به پل های هوایی طراحی شده در ترمینال سلام متصل شوند و بزرگ ترین هواپیماها در این فرودگاه امکان نشست و برخاست دارند و می توانند از طریق پل تلسکوپی به مسافران خود ارائه خدمت کنند. لازم به ذکر است جت وی ها و پل هوایی ترمینال سلام توسط شرکت صنایع بال ساخته شده اند.