تسمه نقاله خطی

تسمه نقاله خطی

این دستگاه جهت انتقال بار درخط مستقیم استفاده میشود طراحی  انعطاف پذیر (قدرت،سرعت،ابعاد)  از  ویژگی های این نقاله می باشد.

pdf محصول :