جت وی

نخستین بار پل ارتباطی بین هواپیما و ترمینال  در  شهریور سال 1378 در فرودگاه مهرآباد تهران راه اندازی شد.کار ساخت و نصب این پل هوایی که جهت انتقال مستقیم مسافران از هواپیما به ترمینال های فرودگاه و بالعکس ،توسط شرکت صنایع بال در شیراز به پایان رسید ،از خروج مبلغ کلانی ارز به خارج از کشور جلوگیری کرده است.با بکار گیری این پل ها در جابجایی مسافران به هواپیما و بالعکس از لحاظ زمان صرفه جویی خواهد شد.

مهندس صدرالدینی طراح این سیستم در سال 1377 اظهار داشت: این تونل ارتباطی با توجه به چگونگی پارکینگ هواپیما ها در فرودگاه مهرآباد تهران ساخته شده است.وی یاد آور شد: ساخت این تونل معادل یک میلیون دلار صرفه جویی برای کشورمان به همراه دارد و قیمت این تونل 38 درصد قیمت نوع خارجی ان است و بیش از 10 کارگاه تولیدات جدیدی را بنا بر نیاز این پروژه ایجاد نموده ایم و بیش از 115 نفر را جذب کار کرده است که در سیستم ده هزار قطعه طراحی و مونتاژ شده است.این دستگاه آمادگی سرویس دهی به کلیه هواپیما ها از دیسی 9 الی 747 و 767 را دارا میباشدو بنا بر ضرورت عملکرد، دارای حرکت عمودی، افقی ، گردان و شلتر میباشد