حضور صنایع بال در نمایشگاه توسعه و صنعت 2016

حضور شرکت صنایع بال به همراه نمایندگان اسپانیایی خود شرکتهای ADELTE ( تولید کننده پل های اتصال به هواپیما و کشتی ) و شرکت ULMA ( تولید کننده سیستمهای هوشمند انتقال بار ) در سالن همایشها و نمایشگاه های هتل بزرگ آزادی ( نمایشگاه توسعه صنعت هوایی 2016 )