صنایع بال در هشتمین نمایشگاه صنایع هوایی کیش

حضورشرکت صنایع بال در هشتمین دوره نمایش صنایع هوایی کیش سالن بین المللی نمایشگاهها غرفه A80

بازدید جناب آقای مهندس عابد زاده و آقای مهندس دهقان ریاست سازمان هواپیمایی کشوری از غرفه شرکت صنایع بال

حضور آقای دکتر مونسان مدیر عامل و رییس هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد کیش به همراه معاونینشان در غرفه شرکت صنایع بال