خطوط تولید

خطوط تولید

بکارگیری از کانوایرها و ربات‌ها در سیستم‌های تولید باعث کاهش خطای انسانی و تسریع در زمان تولید محصولات شده است. در این راستا شرکت صنایع بال با بکارگیری از دانش نوین، انواع سیستم‌های حمل مربوط به خطوط تولید را با توجه به نوع محصول و نوع واحد صنعتی، طراحی، نصب و راه اندازی می‌کند.

pdf محصول :