ساخت 12 دستگاه پل تلسکوپی

جناب آقای صفی نیا مدیر کل تسهیلات و تجهیزات فرودگاهی بیان کرد  که برای نخستین بار در ایران بهترین و مدرنترین ایربریج دنیا را خریداری کردیم که قابلیت تغییر ارتفاع،زاویه و چرخش به جهات چپ و راست برای هر نوع هواپیما دارد.

وی افزود:بر اساس نیاز سنجی 6 دستگاه برای فرودگاه مهرآباد، 4 دستگاه برای فرودگاه مشهد و 2 دستگاه برای فرودگاه بندر عباس در نظر گرفته شده  که به شرکت ایرانی صنایع بال  به عنوان پیمانکار ابلاغ شده است و یک شرکت اسپانیایی متعهد به ساخت ایربریج های مورد نظر شرکت فرودگاهها شد