استان سیستان بلوچستان

سیستان بلوچسان صنایع بال
محصولدسته بندیموضوعمحل اجرااستانکارفرماتاریخ قرارداد
BHSتجهیزات فرودگاهیخرید، نصب و راه اندازی 500 متر تسمه نقالهفرودگاه زاهدانسیستان بلوچستانشرکت فرودگاه های کشور1395
BHSتجهیزات فرودگاهیاورهال دستگاه پالتیفرودگاه چابهارسیستان بلوچستانمنطقه آزاد چابهار1397