به روز رسانی سیستم پل های تلسکوپی فرودگاه امام خمینی

جناب آقای فتاحی معاون فرودگاهی شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)از به روز رسانی سیستم های سخت افزاری و نرم افزاری پل های تلسکوپی فرودگاه امام خمینی(ره) ظرف 5 تا 6 ماه آینده خبر داد و عنوان کرد:سیستم پل های تلسکوپی بایستی امنیت مسافر و هواپیما را تامین کندو جز سیستم های تجهیزاتی گران قیمت فرودگاه محسوب میشود. فناوری این پل ها وارداتی است و بر اساس تایپ های متعدد هواپیما ، یک نفر پشت فرمان مینشیند و پل را به هواپیما متصل میکند و سپس عمل تخلیه ی مسافران صورت میگیرد.به طور میانگین از هر مسافری که از هواپیما سوار یا پیاده میشود 1.5 دلار از شرکت هواپیمایی دریافت میکنیم .

وی افزود: اما متاسفانه این پل ها به هواپیمای بوئینگ (200-777)نمیتوانست نصب شود و امنیت اتصال، امنیت ضمانت شده ای نبود.لذا بایستی این پل تغییر کاربری میداد. در همین راستا این کار توسط شرکت صنایع بال با تغییر سازه ی جلوی پل با موفقیت به نتیجه رسید و در امنیت کامل به این مدل از هواپیما چسبید.