سیستم کراس بلت

سیستم کراس بلت

یک نقاله دوار بزرگ است شامل نقاله‌های کوچک‌تر که روی آن قرار دارند که به صورت مستقل در جهت عمود بر مسیر حرکت اصلی نقاله دوار، حرکت می‌کنند. این نقاله‌های کوچک امکان بارگیری و تخلیه بار را از روی نقاله دوار فراهم می‌کند. انعطاف پذیری و سرعت بالا از جمله مزایای اصلی این سیستم نسبت به سیستم های قدیمی سورتر می باشد.

pdf محصول :