مجوز پروازهای مسافری فرودگاه پیام صادر شد

مدیر روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری اظهارداشت: بازرسان سازمان هواپیمایی کشوری پس از بررسی همه تجهیزات ناوبری و فرودگاهی و زیرساخت‌های مسافری این فرودگاه، مجوز پروازهای مسافری فرودگاه پیام را صادر کردند.لازم به ذکر است، تجهیزات فرودگاهی ترمینال مسافری پیام توسط شرکت صنایع بال تولید، نصب و راه اندازی شده است.