مراحل نهايی نصب پل‌های تلسکوپی ساخت شرکت صنایع بال درفرودگاه مهرآباد

مدیرکل فرودگاه مهرآباد خبر داد:

مراحل نهایی نصب پل‌های تلسکوپی فرودگاه مهرآباد

مدیرکل فرودگاه بین‌المللی مهرآباد تهران از اتمام پروژه pier و بهره‎برداری از ایربریج‎های(پل‎های تلسکوبی) فرودگاه مهرآباد تا قبل از فرا رسیدن فصل زمستان خبر داد.

وی افزود: قرار است سه گیت خروجی ترمینال ۱ به پل‎های جدید متصل شوند و اکنون فیکس بریج‎ها نصب و تا دوماه آینده به بهره‎برداری نهایی خواهد رسید.

صفی‎نیا با اشاره به تأثیرات مثبت این پروژه در تسهیل و کوتاه شدن زمان تردد مسافران از ترمینال و سوار شدن به هواپیما گفت: این طرح جزو مهمترین پروژه‎های مهرآباد است که با بهره‎برداری از آنها این فرودگاه گام مهمی در مسیر پیشرفت، توسعه و استانداردسازی خدمت‎رسانی به مسافران بر خواهد داشت.