نقاله های پالتی

نقاله های  پالتی (تخت وشیب دار)

این دسته از محصولات جهت انتقال وچرخش باردر محیط های ترمینال ورودی وسورتر استفاده میگردد. قابلیت ساخت در اشکال مختلف از ویژگی های منحصر به فرد این محصول میباشد