هوش مصنوعی

هوش مصنوعی

از ترکیب اجزایی که ذکر شد بعلاوه موارد دیگر و با توجه به معماری ساختمان و ترمینال هر فرودگاه، سیستم تسمه نقاله بار طراحی و اجرا می شود. درادامه با بهره گیری از تجهیزات کنترلی و هوش مصنوعی و IT  می توان تسمه نقاله سنتی را به سیستم  BHS مبدل کرد. 

سیستم هوشمند انتقال بار همراه مسافر یا BHS در مدهای کاری مختلفی قابل راه اندازی است مانند:

PLC MOD

SAC MOD

 DCS MOD

 PLC:انتقال هوشمند بار از کانترهای ثابت به شوت ثابت ( یعنی از ورودی به خروجی بار)

SAC: انتقال هوشمند بار از هر کانتری به هر شوتی با برنامه ریزی اپراتور

DCS: انتقال هوشمند بار از کانتر به شوت( ورودی و خروجی بار) بوسیله ارتباط انلاین سیستم  BHS با سیستم  IT  فرودگاهی