پل عبور مسافر (پل تلسکوپی Jetway)

پل عبور مسافر (پل تلسکوپی Jetway) اگر زمانی…


ابراز رضایت وزیر راه وشهرسازی از ارتقای خدمات فرودگاهی مهرآباد

ابراز رضایت وزیر راه وشهرسازی از ارتقای خدمات…