کارکنان صنایع بال نگران جرائم رانندگی خود در دوران منع تردد نباشند

اشتراک گذاری این مطلب

اشتراگ گذاری در facebook
اشتراگ گذاری در linkedin
اشتراگ گذاری در email
اشتراگ گذاری در whatsapp
اشتراگ گذاری در telegram

پیرو دیدار با رئیس پلیس راهور ناجا و مراجعه پرسنل مبنی بر دریافت پیامک جریمه دوربین جاده برمشور واحد اداری بر این شد لیست ارسالی به فرمانداری در پایان سال 99 را به جریان اندازد و تا پایان هرگونه محدودیت تردد با توجه به ماده 5 (ویرایش تخلفات ایام منع تردد) مورد بررسی قرار گیرد.

با توجه به تماس کارشناسان راهنمایی رانندگی لیست مورد نظر پس از دریافت تاییدیه مجدد از سازمان صنعت و معدن در بخش بازرسی و عملیات ناجا ثبت می گردد و قابل ویرایش نمی‌باشد.

پرسنل صنایع بال برای پیگیری کارهای مربوط به جرائم رانندگی خود می‌توانند از واحد اداری مراجعه کنند.

مقالات بیشتر...