پذيرش اولين هواپيما در ترمينال گالري سلام

🔻پذيرش اولين هواپيما در ترمينال گالري سلام 🔹يك…


طراحی و ساخت ترمینال سلام توسط متخصصین داخلی

طراحی و ساخت ترمینال سلام توسط متخصصین داخلی…


افتتاح ایربریج بندرعباس باحضور رییس جمهور و وزیر راه و شهرسازی

افتتاح ایربریج فرودگاه بندرعباس که توسط شرکت…


تولید و نصب سامانه انتقال هوشمند بار برای اولین بار در ایران توسط شرکت صنایع بال

تولید و نصب سامانه انتقال هوشمند بار برای اولین بار در ایران توسط شرکت صنایع…


پروژه سلام

پروژه سلام