اخبار ومطالب

شرکت صنایع بال تولید کننده تجهیزات و ارائه دهنده خدماتی در صنعت فرودگاهی مفتخر بود که در اولین دوره از این نمایشگاه شرکت کند. ...

ادامه مطلب

برگزاری کلاس های صلاحیت ایمنی در صنایع بال ...

ادامه مطلب

معاون اداره کل تجهیزات و‌سامانه های فرودگاهی و رئیس اداره تسهیلات فرودگاهی بهمراه مدیرکل فرودگاههای استان هرمزگان از روند پیشرفت پروژه نصب ا ...

ادامه مطلب

‌سرویس کامل و تعویض قطعات معیوب دستگاه دوار پالتی بار مسافرین در ضلع شرقی بارانداز ترمینال۴ فرودگاه مهرآباد ...

ادامه مطلب

مدیرکل تسهیلات و تجهیزات فرودگاهی گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۷۰ درصد فرودگاه‌های بین‌المللی کشور را به تجهیزات طرح تحول خدمات فرودگاهی مجهز ...

ادامه مطلب

جلسه مدیران ارشد شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران به ریاست دکتر مه آبادی با هیات فرانسوی به ریاست کریستین اسه ائی، نماینده وزیر حمل و نق ...

ادامه مطلب