اخبار ومطالب

برگزاری کلاس های صلاحیت ایمنی در صنایع بال ...

ادامه مطلب

معاون اداره کل تجهیزات و‌سامانه های فرودگاهی و رئیس اداره تسهیلات فرودگاهی بهمراه مدیرکل فرودگاههای استان هرمزگان از روند پیشرفت پروژه نصب ا ...

ادامه مطلب

‌سرویس کامل و تعویض قطعات معیوب دستگاه دوار پالتی بار مسافرین در ضلع شرقی بارانداز ترمینال۴ فرودگاه مهرآباد ...

ادامه مطلب

مدیرکل تسهیلات و تجهیزات فرودگاهی گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۷۰ درصد فرودگاه‌های بین‌المللی کشور را به تجهیزات طرح تحول خدمات فرودگاهی مجهز ...

ادامه مطلب

جلسه مدیران ارشد شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران به ریاست دکتر مه آبادی با هیات فرانسوی به ریاست کریستین اسه ائی، نماینده وزیر حمل و نق ...

ادامه مطلب

نخستین بار پل ارتباطی بین هواپیما و ترمینال در شهریور سال 1378 در فرودگاه مهرآباد تهران راه اندازی شد. ...

ادامه مطلب