نخستین بار پل ارتباطی بین هواپیما و ترمینال در شهریور سال 1378 در فرودگاه مهرآباد تهران راه اندازی شد. ...

ادامه مطلب