بازدید مهندس صفایی از پروژه های فرودگاه مهرآباد

بازدید مهندس صفایی از پروژه های فرودگاه……


ابراز رضایت وزیر راه وشهرسازی از ارتقای خدمات فرودگاهی مهرآباد

ابراز رضایت وزیر راه وشهرسازی از ارتقای خدمات…


ترمینال سلام نماد خودباوری و استقلال ایرانی

ترمینال سلام نماد خودباوری و استقلال ایرانی…


ترمينال گالری سلام

🔻#سلام_به_ايران از ترمينال گالري سلام 🔹يك گام…


پذيرش اولين هواپيما در ترمينال گالري سلام

🔻پذيرش اولين هواپيما در ترمينال گالري سلام 🔹يك…


طراحی و ساخت ترمینال سلام توسط متخصصین داخلی

طراحی و ساخت ترمینال سلام توسط متخصصین داخلی…


افتتاح ایربریج بندرعباس باحضور رییس جمهور و وزیر راه و شهرسازی

افتتاح ایربریج فرودگاه بندرعباس که توسط شرکت…