استان خراسان رضوی

محصولدسته بندیموضوعمحل اجرااستانکارفرماتاریخ قرارداد
PBBAirport equipmentخرید ونصب وراه اندازی،راهبری ونگهداری 12 دستگاه پل اتصال به هواپیما ( جت وی)فرودکاه مشهدخراسان رضویشرکت مادر تخصصی فرودگاههای کشور1395
PCAAirport equipmentقرارداد 12 دستگاه سیستم تهویه هوای هواپیما PCAفرودگاه مشهدخراسان رضویشرکت مادر تخصصی فرودگاههای کشور1395-1400
VDGSAirport equipmentقرارداد 14 دستگاه سیستم تهویه هوای هواپیما VDGSفرودگاه مشهدخراسان رضویشرکت مادر تخصصی فرودگاههای کشور1395-1400
BHSAirport equipmentخرید، نصب و راه اندازی 500 متر تسمه نقالهفرودگاه مشهدخراسان رضویشرکت فرودگاه های کشور1395
BHSAirport equipmentخرید، نصب و راه اندازی 500 متر تسمه نقالهفرودگاه گنابادخراسان رضویشرکت فرودگاه های کشور1395

خراسان رضوی