شرکت صنایع بال جهت رفاه حال مسافرین دستگاه PCA یا همان سیستم تهویه مطبوع داخل هواپیما و همچنین جهت تامین برق هواپیما در زمان پارک و مسافرگیری دستگاه مبدل برق 400 هرتز (GPU) را بر روی ایربریج های فرودگاه بندرعباس، مهرآباد و ترمینال سلام فرودگاه امام خمینی نصب و راه اندازی کرده است. سیستم PCA قادر خواهد بود در طول زمان مسافرگیری توسط ایربریج هوای مطبوعی را داخل هواپیما فراهم کند.