طراحی، ساخت و راه اندازی T-Head PBB

مکان:  فرودگاه بین المللی مهرآباد

زمان: 1376-1378

شرکت صنایع بال در سال 1376 برای اولین بار در ایران اقدام به طراحی، ساخت، نصب و بهره برداری از 3 دستگاه پل اتصال به هواپیما مدل T-head در ترمینال 1و2 فرودگاه  مهرآباد نموده است.