طراحی ، ساخت و راه اندازی انواع ماشین الات فرودگاهی

محل اجرا:فرودگاه ماهشهر

سال اجرا:1379-1382

شرکت صنایع بال در سال 1379 به سفارش فرودگاه ماهشهر اقدام به طراحی و ساخت ماشین پله تخلیه و سوار کردن مسافر از هواپیما و همچنین ماشین دومنظوره جهت حمل و انتقال بیمار به هواپیما و همچنین خروج و ورود با به هواپیما نموده است.