طراحی وساخت و نصب وراه اندازی BHS

ترمینال سلام فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)

1396

اولین سیستم هوشمند انتقال بار مسافر ساخته شده توسط مهندسین ایرانی شرکت صنایع بال به جهت سهولت انتقال بار با ظرفیت پذیرش 3600 بار بر ساعت شامل بیش از 270 دستگاه، 875 متر نقاله پالتی، 718 متر نقاله خطی و 40000 قطعه میباشد.