طراحی و ساخت بلندترین تسمه نقاله پالتی ایران

فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره)-ترمینال1

1396

شرکت صنایع بال به منظور استفاده بهینه از فضای ترمینال برای خروج راحتتر مسافر، کاهش تجمع مسافرین و تسهیل در دسترسی به بار، اقدام به نصب وراه اندازی بلندترین تسمه نقاله پالتی ایران به طول 120 متر و متشکل از 4500 قطعه در فرودگاه امام خمینی کرده است.